Agrarisch Erfrecht

Santema Advocatuur is 100% gespecialiseerd in erfrecht

agrarisch erfrecht bel met Santema Advocatuur
Beste agrarisch erf-recht advocaat Nederland. Santema Advocatuur. Gespecialiseerd in Erfrecht.
Het kantoor richt zich volledig op alles wat met erfrecht te maken heeft. 
Deze Agrarisch Recht pagina is onderdeel van Bijzonder Familierecht en Erfrecht Advocatuur.
Neem contact op voor informatie over erfenissen en nalatenschap. Kantoor Sneek Friesland. Het werkterrein is heel Nederland en internationaal.

Met “agrarisch erfrecht” wordt gedoeld op een erfenis waarin sprake is van een agrarisch bedrijf dat binnen familieverband moet worden overgedragen of een bedrijf dat in voorgaande jaren al overgedragen is.

Het klassieke voorbeeld is dat van de boerderij die van vader/moeder op zoon/dochter wordt overgedragen.
Binnen familieverband kan een dergelijke bedrijfsoverdracht de nodige vragen oproepen. Het is niet ongebruikelijk dat de bedrijfsopvolger het bedrijf overneemt tegen betaling van de zogenoemde “agrarische waarde”.

Met agrarische waarde wordt gedoeld op een prijs die de bedrijfsopvolger in staat stelt om het bedrijf nog juist lonend voort te kunnen voortzetten. Meestal is een dergelijke waarde lager dan de waarde van het bedrijf in het economisch verkeer, bijvoorbeeld de prijs die een derde partij zou betalen of een verkoopopbrengst die zou kunnen worden gerealiseerd bij liquidatie van het bedrijf.

Binnen gezinsverband kan de overname van het familiebedrijf de nodige spanningen en vragen oproepen.

Enerzijds, als de bedrijfsopvolger het volle pond zou moeten betalen bij overname van het bedrijf, zal dat vaak betekenen dat overname niet mogelijk is en dat het familiebedrijf moet worden beëindigd. Anderzijds zullen de andere kinderen soms het gevoel hebben dat de broer/zus het bedrijf voor een zacht prijsje heeft overgenomen.

De term “agrarisch erfrecht” zou de indruk kunnen wekken dat er sprake is van bijzondere regelgeving die afwijkt van het gewone erfrecht als het gaat om bedrijfsovernames van agrarische bedrijven.

Dat is niet het geval. Wel zijn er in de jurisprudentie richtlijnen ontwikkeld omtrent het hanteren van de agrarische waarde in het kader van bedrijfsovernames.

Het hanteren van de agrarische waarde bij een bedrijfsovername vormt onder specifieke omstandigheden geen inbreuk op de legitieme rechten van de andere kinderen.

Bedrijfsoverdracht vader zoon. Agrarisch erf-recht. Wanneer er sprake is van een agrarisch bedrijf dat binnen familieband moet worden overgedragen of een bedrijf dat in voorgaande jaren al overgedragen is.
agrarisch erfrecht advocatuur Santema informatie vaste prijs afspraak

Santema Advocatuur is gespecialiseerd in Erfrecht.
Het kantoor richt zich 100% op alles wat met erfrecht te maken heeft.
Deze Agrarisch Erf- Recht pagina is onderdeel van Bijzonder Familierecht en Erfrecht Advocatuur.
Het werkterrein is heel Nederland en internationaal.

Agrarisch recht

Mr. W.S. (Wiebren) Santema is de specialist op het gebied van erfrecht en agrarisch erfrecht

Als advocaat is zijn werkwijze helder en transparant, u kunt rekenen op:

  • Snelle en grondige analyse
  • Professionele begeleiding
  • Belangenbehartiging
  • Adequaat optreden
  • Duidelijkheid over de kosten
  • Kennis van zaken

Op basis van zijn vakkennis en ervaring is hij in staat om uw situatie snel en grondig te analyseren en adequaat op te treden.

Bij de aanpak van de zaak wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen:

• De mogelijkheden om door bemiddeling tot een oplossing te komen
• Het voeren van een procedure

Het werkterrein voor de praktijk is heel Nederland.
Ook in het buitenland wonende erfgenamen kunnen worden bijgestaan.

Santema Erfrecht Advocatuur
Lees meer…..

Agrarisch Erfrecht enkele gepubliceerde zaken

Ook al lijken de gepubliceerde zaken op het eerste gezicht sterk op elkaar, in de praktijk blijkt hoe verschillend een zaak uit kan pakken.

Uit de onderstaande gepubliceerde zaken uit de praktijk blijkt hoe verschillend een zaak uit kan pakken, ook al lijken die op het eerste gezicht sterk overeen te komen.

In beide kwesties was sprake van een overdracht van een agrarisch bedrijf van vader op zoon. Tussen hen was een maatschapscontract gesloten en de bedrijfsopvolging werd geregeld op basis van dit maatschapscontract.

uitspraak rechtbank Noord-Nederland (agrarisch (erf)recht) van 5 december 2018 (zaaknummer C/18/179551 / HA ZA 17-233).

In deze zaak was de rechtbank van oordeel dat er in het kader van de bedrijfsopvolging sprake was van een schenking/gift, waardoor de legitieme van de andere kinderen was geschonden. De bedrijfsopvolger moet daarom aan zijn beide broers een vergoeding betalen.

uitspraak rechtbank Noord-Nederland (agrarisch (erf)recht) van 22 oktober 2014 (zaaknummer C-17-130666 – HA ZA 13-333).

In deze kwestie was de rechtbank van oordeel dat er bij de bedrijfsopvolging geen sprake was van een schenking die bij de afwikkeling van de nalatenschap in aanmerking moest worden genomen.