Agrarisch Erfrecht


“agrarisch erfrecht”

Met “agrarisch erfrecht” wordt gedoeld op een erfenis waarin sprake is van een agrarisch bedrijf dat binnen familieverband moet worden overgedragen of een bedrijf dat in voorgaande jaren al overgedragen is.

Het klassieke voorbeeld is dat van de boerderij die van vader/moeder op zoon/dochter wordt overgedragen.
Binnen familieverband kan een dergelijke bedrijfsoverdracht de nodige vragen oproepen. Het is niet ongebruikelijk dat de bedrijfsopvolger het bedrijf overneemt tegen betaling van de zogenoemde “agrarische waarde”.

Met agrarische waarde wordt gedoeld op een prijs die de bedrijfsopvolger in staat stelt om het bedrijf nog juist lonend voort te kunnen voortzetten. Meestal is een dergelijke waarde lager dan de waarde van het bedrijf in het economisch verkeer, bijvoorbeeld de prijs die een derde partij zou betalen of een verkoopopbrengst die zou kunnen worden gerealiseerd bij liquidatie van het bedrijf.

Binnen gezinsverband kan de overname van het familiebedrijf de nodige spanningen en vragen oproepen.

Enerzijds, als de bedrijfsopvolger het volle pond zou moeten betalen bij overname van het bedrijf, zal dat vaak betekenen dat overname niet mogelijk is en dat het familiebedrijf moet worden beëindigd. Anderzijds zullen de andere kinderen soms het gevoel hebben dat de broer/zus het bedrijf voor een zacht prijsje heeft overgenomen.

De term “agrarisch erfrecht” zou de indruk kunnen wekken dat er sprake is van bijzondere regelgeving die afwijkt van het gewone erfrecht als het gaat om bedrijfsovernames van agrarische bedrijven.

Dat is niet het geval. Wel zijn er in de jurisprudentie richtlijnen ontwikkeld omtrent het hanteren van de agrarische waarde in het kader van bedrijfsovernames.

Het hanteren van de agrarische waarde bij een bedrijfsovername vormt onder specifieke omstandigheden geen inbreuk op de legitieme rechten van de andere kinderen.


Deze site van Agrarisch Erfrecht is onderdeel van Santema Advocatuur

W.S. Santema Erfrecht Advocatuur logo

Bijzonder Familierecht & Erfrecht Advocatuur


Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Singel 43
8601 AH Sneek

Sneekroute routeplanner Santema Advocatuur Sneek Friesland Nederland


Tel:   085 –  1305412
e-mail: info@santema-advocatuur.nl


001 santema Advocatuur erfrecht advocaat Nederland Friesland Sneek

Santema Erfrecht Advocatuur

Bijzonder Familierecht en Erfrecht


Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem gerust contact op.

Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Contact klik Santema Advocatuur
Contact klik
Contact button mail erfrechtelijk
Route plannen Singel 43 8601AH Sneek

Singel 43 8601
AH Sneek

Tel:  085 –  1305412
Mail:  info@santema-advocatuur.nl

Specialisatie en ervaring. Nederland praktijk.
academie voor de rechtspraktijk nalatenschap advocaat Santema
vereniging erfrecht advocaten Nederland specialisatieverenigingen van de orde van Nederlandse advocaten
high trust advocaten kantoor samen met de raad voor rechsbijstand

Advocatuur gespecialiseerd in erfrecht en bijzonder familierecht.
Het werkterrein is heel Nederland en internationaal.

Het enige niche advocatenkantoor in het Noorden met een 100% erfrecht praktijk  

Erfrecht & bijzonder Familierecht advocatuur – expertise op het hoogste niveau!

bijzonder familierecht en erfrecht advocatuur.

Wij zijn op zoek naar een familie- erfrecht advocaat of partner Lees hier meer

EEN ADVOCAAT INSCHAKELEN VOOR EEN VASTE PRIJS. Wat houdt dat in?

Beste erfrecht expertise op het hoogste niveau
erfrechtadvo wiskunde erfenis verdelen - wilsonbekwaam - familieruzie - overleden
Erfrecht hogere wiskunde? Niet voor Santema Advocatuur.

Privacy Algemene voorwaarden 
Kantoorklachtenregeling
Links van Erfrecht & Advocaat
Familie-erfrechtadvocatuur.nl
Agrarischerfrecht.nl

©2013 – 2024